סרטי "גיוס המונים"

סרט לגיוס המונים לאמיר

סרט גיוס המונים לעמותת אמיר

מצגות אישות מתמונות

תיעוד ניצולי שואה

מצגת משפחת פולק

סיפורי מחנות העקורים

סיפורו של מחנה העקורים בארי באיטליה

סיפורו של מחנה המעצר בקפריסין

סיפורו של מחנה העקורים פרנוולד

סיפורי עדות של ניצולי שואה

סיפור הישרדותו של דריו צבי מסלוניקי

סיפור הישרדותם של אלברט ומתילדה אמון, שורדי שואה מיוון מעיר וולוס וסלוניקי

סיפור הישרדותה שלאנה גני מהאי זקינטוס

סדרת סרטי תעודה קצרים על יהודים מצילים יהודים עבור עמותת דורות ההמשך- הפקה ותחקיר יוסי פולק בשיתוף ליאו תנא

סרט תיעודי על זרח ורהפטיג שהבריח והציל אלפי יהודים

סרט תיעודי על משה אלפן חבר תנועת המחתרת הציונית בהונגריה

סרט תעודה על גיזי פליישמן חברת המחתרת הצכית שהצילה אלפי יהודים

סרט תעודה על יעקב קוזלציק הנודע כסוהר מבלוק 11

סרט תעודה כל משפחת ביילסקי הפרטיזנים

סרט תעודה על שרה גוטפריד חברת המחתרת הבלגית שהצילה אלפי יהודים