סרטי "גיוס המונים"

סרט לגיוס המונים לאמיר

סרט גיוס המונים לעמותת אמיר

מצגות אישות מתמונות

תיעוד ניצולי שואה

מצגת משפחת פולק